Full 1
Full 1
Full 2
Full 2
Full 3
Full 3
Full 4
Full 4
previous arrow
next arrow

„Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi, înainte de toate, cum să înveţi.”

Nicolae Iorga (1871-1940)

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Piteşti este o instituţie publică de învăţământ preuniversitar de stat, aşezată în centrul oraşului Piteşti, a cărei misiune este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală dezvoltarea unor componente culturale şi educaţionale specifice.

Şcoala are în structura sa învăţământ primar format din clase pregătitoare, clase I-IV, şi învăţământ gimnazial format din clase V-VIII, o bibliotecă, două laboratoare, două terenuri aferente orelor sportive, un cabinet de informatică dotat cu 25 calculatoare conectate la Internet, un cabinet psihopedagogic şi un cabinet medical. Dezvoltarea unei şcoli este o întreprindere complexă, care impune atingerea unor parametri cantitativi şi calitativi, în măsură să asigure creşterea performanţei şi a competitivităţii şcolii pe plan local şi naţional. Pentru fiecare nivel de pregătire şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare). Personalul didactic este foarte calificat, iar ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I este de peste 90%. Căutând permanent să valorizeze resursele umane pe o piaţă şcolară competitivă, unitatea noastră şcolară şi-a redirecţionat resursele şi oferta educaţională în funcţie de nevoile reale ale comunităţii, iar beneficiarul acestei strategii este elevul.

Baza didactică este bine pusă la punct. Există un cadru ambiental, plăcut, ergonomic, igienic, climatizat corespunzător. Starea fizică a spaţiilor şcolare este corespunzătoare şi se încadrează în normele de igienă. Au fost adoptate reglementări interne de consolidare a calităţii, care au vizat serviciul de securitate şi siguranţă în şcoală. Ca urmare a valorificării resurselor de care dispunem, s-au obţinut rezultate bune şi foarte bune în activitatea elevilor, fapt ce situează şcoala printre cele mai bune din judeţ. În fiecare an elevii noştri participă la concursurile şcolare judeţene şi naţionale şi obţin rezultate remarcabile. Relaţia dintre şcoală şi comunitate s-a îmbunătăţit simţitor. Primăria, biserica, diverşi agenţi economici, poliţia, pompierii şi alte organisme şi instituţii preocupate de problemele şcolii au stabilit o colaborare deschisă cu unitatea noastră de învăţământ.

   BIBLIOTECA ŞCOLII GIMNAZIALE „NICOLAE IORGA” PITEŞTI

Biblioteca şcolară este compartimentul specializat al cărui scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau petrecerea timpului liber într-un mod constructiv; în cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă strategică.
Cu un număr de aproximativ 16000 de publicaţii, biblioteca Şcolii Gimnaziale Nr. 5 „Nicolae Iorga” din Piteşti stă la dispoziţia utilizatorilor, elevi şi cadre didactice, zilnic, de luni până vineri, între orele 8 – 16. Utilizatorii pot împrumuta la domiciliu sau la sala de lectură publicaţiile aflate în gestiunea bibliotecii, care oferă informaţii din cele mai diverse domenii de activitate.