Oferta Şcolii

Din anul şcolar 2015-2016 – Limba Germană la clasa a V-a A intră în trunchiul comun până la clasa a VIII-a cu o grupă paralelă de Limbă Franceză (a II-a limbă).

Opţionale:

– Limba Franceză clasele I-VIII

– Limba Engleză clasele I-VIII

– Informatică clasele II-VIII

– Lectura şi abilităţile de viaţă clasa a VIII-a

În limita sălilor de clasă disponibile, clasele a V-a şi aVIII-a vor învăţa dimineaţa.

S-au alocat bani pentru studiu de prefezabilitate al sălii de sprt care va fi amplasată pe terenul mare, paralelă cu clădirea şcolii.

Se va amenaja în perioada iulie-septembrie cabinetul de limbi străine la etajul I.

Şcoala dispune de:

  • laborator de chimie şi fizică
  • laborator de biologie
  • cabinet de religie
  • cabinet de informatică
[…]